Universitātes pēta ilgtermiņa pandēmijas sekas, kuras nepārprotami ietekmē bibliotēkas. Šajā prezentācijā aplūkotas dažas pandēmijas radītās problēmas un apsvērti iespējamie rīcības scenāriji.