2021. gada 27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress. Nozīmīga kongresa sastāvdaļa bija video esejas, kas papildināja kongresa programmu un demonstrēja pagastu bibliotēku ietekmes stāstus, motivējot bibliotekārus un ceļot viņu pašapziņu, kā arī sekmējot sabiedrības izpratni par bibliotēku lomu un nozīmi pašvaldību un valsts attīstībā. Izveidotais audiovizuālais materiāls tika izmantots ne tikai Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa vajadzībām, tas nodots bibliotēkām un pašvaldībām un var tikt izmantots bibliotēku darba popularizācijā un bibliotēkas un kopienas veiksmīgas mijiedarbes ilustrēšanā.

Video esejas veidoja studija “Filmu darbnīca”, režisors un operators Artis Baņģieris.

Video esejas par pagastu bibliotēkām pieejamas LNB YouTube kanālā.