Pierakstīties jaunumiem

Jaunumi

Vebinārs “UDHS pieaugušajiem: kā tas ietekmē mācīšanu, mācīšanos un mācību procesu kopumā” 
Izaicinājumu un pārdomu gads: Skolu bibliotēkas 2022. gadā 
Latvija iezīmē piecas prioritātes ANO ilgtspējas attīstības mērķu samitā 
LNB notiks Pāvela Štolla lekcija “Hernhūtiešu kustība latviešu un čehu kultūras krustpunktos” 
Mārtiņa Mintaura priekšlasījums “”Noziegumam pa pēdām”. Ikdienas dzīve Latvijā detektīvromāna spogulī” 
Kultūras ministres amatā apstiprināta Agnese Logina 

Skatīt vairāk

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Turpinot lapas apmeklējumu jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Vairāk par mūsu sīkdatņu lietošanas politiku lasiet šeit.

Kā Latvija īsteno ilgtspējīgas attīstības mērķus?

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir izaicinājums un vienlaikus rada iespējas. Latvijai tā saistīta ar pāreju uz inovatīvāku un ekoefektīvāku ekonomiku, kas sniedz labākas dzīves iespējas Latvijas iedzīvotājiem gan pilsētās, gan laukos.

Vadošā valsts attīstības plānošanas iestāde Latvijā, kas nodrošina vienotu valsts attīstības plānošanu, ir Pārresoru koordinācijas centrs (PKC). Izvērtējot valsts ilgtermiņa attīstības modeļus, PKC sadarbībā ar Latvijas iedzīvotājiem, ekspertiem un valdību izstrādā augstākos nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentus un nodrošina to sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu, kā arī rūpējas par to īstenošanu.

Nacionālā līmenī galvenais valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija2030). Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.

Lai sasniegtu Latvija2030 ietverto vīziju, ir izstrādāts Latvijas Nacionālais attīstības plāns, kas ir galvenais valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam (NAP2027) izstrādāts, veicot dziļu NAP2020 vidusposma rezultātu analīzi, ņemot vērā Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzītos mērķus un 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. NAP2027 ir apstiprināts Saeimā 2020. gada 2. jūlijā, un tā īstenošana sāksies no 2021. gada.

Balstoties uz globālajiem un nacionālajiem ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentiem, tiek izstrādāti reģionālie plānošanas dokumenti.

IAM integrācijai plānošanas sistēmā pastiprinātu uzmanību pievērš Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija, rīkojot diskusijas ar dažādām iesaistītajām pusēm. Latvija sadarbojas arī ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm IAM pārvaldības un prioritāšu noteikšanā Eiropas Savienības (ES) līmenī, savukārt ANO līmenī ES valstis saskaņo savus viedokļus.

Lai secinātu, kuri ir Latvijai prioritāri ieviešamie ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi un kādā mērā tie tiek īstenoti Latvijā, 2017. gadā tika izstrādāts IAM apakšmērķu kartējums pret esošo valsts politiku. IAM kartējums ļauj izpētīt rezultatīvos rādītājus un to vērtības, kas parādās NAP2020 un Latvija 2030, kā arī nozaru politikas dokumentos pret visiem 169 apakšmērķiem, kurus izvirza ANO. Tabulā var arī redzēt kuros politikas dokumentos ir izvērsta paredzētā rīcība. 2022. gada februārī izstrādāts jauns ANO IAM kartējums.

Vairāk par Latvijas progresu IAM sasniegšanā iespējams izlasīt Latvijas ziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu (prezentēts ANO augsta līmeņa politikas forumā Ņujorkā 2018. gada 17. jūlijā), kā arī Latvijas ziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu – 2022. gads (prezentēts ANO augsta līmeņa politikas forumā Ņujorkā 2022. gada jūlijā).

Tīmekļvietne, kur izvietota informācija par to, kā Latvija ievieš IAM

Organizācija, kura aktīvi darbojas IAM veicināšanā, ir biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS). Biedrība dibināta 2004. gada 12. augustā un apvieno organizācijas, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. LAPAS ir īstenojusi sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektus, sagatavojusi papildus ziņojumu par IAM ieviešanu Latvijas Nacionālajam brīvprātīgajam ziņojumam ANO, kā arī nodrošinājusi pārstāvniecību Eiropas un globāla mēroga IAM pasākumos.

Pēc LAPAS un biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” iniciatīvas 2019. gada 31. oktobrī tika dibināta Starpnozaru nacionālā koalīcija ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai. Koalīcijas mērķis ir atbalstīt IAM iekļaušanu politikas plānošanas dokumentos un ikdienas dienaskārtībā kā lokālā un nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Koalīcija ir neformāla sadarbības grupa, kurai pievienoties var ikviens interesents, kas savā jomā darbojas IAM ieviešanā: organizāciju līmenī – valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi; indivīdu līmenī – eksperti un IAM ideju atbalstītāji.

LAPAS tīmekļvietnē pieejami dažādi informatīvi materiāli par IAM, Latvijas organizāciju un institūciju ilgtspējīgas attīstības stāsti u. c. noderīga informācija.