IFLA 2019. gada Pasaules bibliotēku un informācijas kongresa (World Library and Information Congress, WLIC) sesija “IFLA Highlights”. (Sesija sākas 00:19:28)