Laikā, kad augstākās mācību iestādes pāriet uz attālinātām studijām, izmaiņas piedzīvo arī akadēmiskās bibliotēkas. Kā COVID-19 pandēmija paātrinājusi esošās tendences un kādus jaunus imperatīvus tā ir radījusi bibliotekāriem? Šī diskusija vienojusi bibliotekārus, iestāžu vadītājus, analītiķus un tehnoloģiju izstrādātājus, lai bezprecedenta un neskaidrā laikā apspriestu bibliotēku lomas mainīgumu, ņemot vērā notiekošās izmaiņas visā augstākās izglītības vidē.