ASV bibliotekāru eseju krājumā apkopotas pārdomas un pieredzes stāsti par to, kā radīt pozitīvu un iedvesmojošu vidi bibliotēkās ne tikai apmeklētājiem vien. Tēmu lokā atrodam rasu un dzimumu vienlīdzības jautājumus, ergonomiskus risinājumus diskomforta mazināšanai, ieteikumus jogas nodarbību organizēšanai, norādes par mobinga izskaušanu un daudz citu ideju. Kaut arī eseju autori pārsvarā pārstāv akadēmiskās bibliotēkas, izdevums noderēs visu veidu bibliotēku darbiniekiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē