Izdevumā stāstīts par vizuālo metožu pielietošanu informācijas un bibliotēku zinātnes pētniecībā. Pielietojot šīs metodes, datu vākšanā izmanto vizuālus elementus, piemēram, fotouzņēmumus, kartes, video, zīmējumus, trīsdimensiju objektus u.c. Izdevuma pirmajā daļā piedāvāts teorētisks apskats, bet otrajā daļā pieredzējuši pētnieki un nozares speciālisti dalās ar pieredzes stāstiem, raksturojot vizuālo pētniecības metožu priekšrocības un trūkumus.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē