Atkārtoti tiek izdots Rodnija Džonsa un Kristofa Hafnera kopdarbs par digitālo pratību. Autori sniedz plašu teorētisku ieskatu aplūkojamā tēmā un piedāvā analītiskus rīkus, ar kuru palīdzību studenti un pasniedzēji var pētīt dažādas digitālās prakses, to pielietojumu un radīto ietekmi. Katra nodaļa aptver citu tēmu, sniedzot pārskatu par galvenajiem jēdzieniem un problēmām. Izdevuma saturs ir atjaunināts un papildināts ar divām jaunām nodaļām par mobilitāti, datu uzraudzību un privātumu. Grāmatas lasītājiem tiek piedāvāts lejuplādēt elektronisko resursu, kas ietver papildmateriālus, aktivitātes, ieteikumus tālākai lasīšanai, saites uz noderīgiem tīmekļa resursiem, kā arī uzlabotu un papildinātu glosāriju ar tekstā sastopamo terminu skaidrojumiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē