21. gadsimtu pamatoti dēvē par Lielo Datu laikmetu. Ik dienas tiek radīti aizvien jauni dati, to daudzums palielinās lavīnveidīgi un attiecīgi aug arī pieprasījums pēc datu pārvaldības speciālistiem, jo datiem, lai tos varētu tos izmantot, ir jābūt pieejamiem un ātri atrodamiem. Tas attiecas arī uz pētniecības datiem. Šeit vadošo lomu ieņem akadēmiskās bibliotēkas, kuras vāc, uzglabā un pārvalda datus, piedāvā pakalpojumus pētniekiem un studentiem. Izdevuma autors Tibors Koltajs stāsta par pētniecības datu pārvaldību un datpratībām (autors šo terminu lieto daudzskaitlī), pievēršoties gan teorijas atziņām, gan praktiskiem risinājumiem, kā organizēt, glabāt un piegādāt pētniecības datus. Viņš apraksta datu bibliotekāriem nepieciešamās prasmes un kompetences, kā arī problēmas, ar kādām nākas saskarties ikdienas darbā.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē