Mūsdienu prasībām atbilstoša bibliotēkas krājuma izveidošana ir tikai pirmais solis, svarīgi ir nodrošināt iespēju ikvienam lietotājam tajā atrast sev nepieciešamo informāciju. Izdevuma autore Gretčena Hofmane stāsta par krājuma organizācijas principiem, modeļiem un rīkiem. Izdevuma pirmajā daļā atrodams vēsturisks un teorētisks pārskats, bet otrā daļa veltīta praktiskā darba aspektiem, kurā aplūkotas tādas tēmas kā bibliotēku krājumu veidošanas standartu un politikas attīstība, pieredze darbā ar dažādu izdevumu veidu kolekcijām, atšķirības akadēmisko, speciālo, publisko un skolu bibliotēkās, kā arī ētikas jautājumi un aktuālās tendences. Tā kā izdevums primāri paredzēts bibliotēkzinātnes specialitātes studentiem, katras nodaļas beigās pievienoti jautājumi diskusijai un uzdevumi darbam klasē. Izdevumu papildina ieteicaamo resursu saraksts un nozares terminu glosārijs.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē