Pieaugušo apmācība ir kļuvusi par publisko bibliotēku ikdienas darba sastāvdaļu, taču bibliotekāram ne vienmēr ir bijusi iespēja apgūt pedagoģijas pamatprasmes. Šajā izdevumā tā autore Džesika Kērtisa piedāvā koncentrētu ieskatu izglītības pamatkoncepcijās, papildinot teorētiskās atziņas ar praktiskiem ieteikumiem, kā vislabāk un efektīvāk apmācīt pieaugušos gan grupās, gan individuāli.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē