LIBER Quarterly ir recenzēts atvērtas piekļuves žurnāls, kuru izdod Eiropas Zinātnisko Bibliotēku asociācija (The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, LIBER). Izdevuma veidotāji cenšas aptvert visus mūsdienu informācijas zinātņu un bibliotēku pētniecības aspektus, publicējot ne tikai teorētiskus rakstus, bet arī labas prakses piemēru aprakstus. Apzinoties, cik grūti sabalansēt ierobežoto bibliotēkas budžetu ar vajadzību pēc kvalitatīviem zinātniskiem žurnāliem, LIBER atbalsta atvērtās piekļuves risinājumus.

Sākotnēji žurnāls tika publicēts četras reizes gadā, bet kopš 2017. gada tā izdošanas modelis ir mainīts. Sākot ar 27. sējumu, žurnāls pāriet uz “nepārtrauktas publikācijas modeli”. Tas nozīmē, ka dokumenti tiek publicēti tiešsaistē to galīgajā formā (gan PDF formātā ar secīgiem lappušu numuriem, gan HTML formātā), tiklīdz tie ir pieejami. Lai arī žurnāla nosaukumā joprojām ir “ceturkšņa”, gadā tiek publicēts tikai viens numurs. Satura tabulas loģiskā secība neatbilst lappušu numerācijas secībai.

Arī jaunākajā žurnāla numurā ievēroti minētie principi: tajā tiek piedāvāti gan labas prakses piemēri (tīmekļa semināri kā līdzeklis veiksmīgas apmācības veikšanai pētniecības infrastruktūras jomā; akadēmisko bibliotekāru komunikācijas prasmju nozīme saistībā ar studentiem ar redzes traucējumiem; metodes, kā iespējami sekmīgāk pārveidot akadēmisko bibliotēku, lai tā kļūtu lietotājiem draudzīgāka utt.), gan zinātniskie raksti par atvērto piekļuvi, zinātnisko izdevējdarbību, studentu iesaisti bibliotēku darbā u.c.

2019. gada numurs pieejams: https://www.liberquarterly.eu/590/volume/29/issue/1/

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē