Izdevums paredzēts bibliotekāriem, kuri vēlas uzzināt vairāk par pelēko literatūru. Autore piedāvā ieskatu vēsturē, sniedz pelēkās literatūras definīcijas un raksturo dažādus dokumentu veidus. Detalizēti apskatītas arī meklēšanas metodes pelēkās literatūras dokumentu identificēšanai, pelēkās literatūras meklēšanas avotu atlasei un novērtēšanai, kā arī labākajai meklēšanas praksei.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē