Ievadesejā stāstīts par BOBCATSSS 2023 konferences norisi un atziņām. Šī konference notika Oslo (Norvēģijā), un tās uzmanības centrā bija bibliotēku pakalpojumi un iespējas, kā attīstīt bibliotēku un muzeju krājumus un veicināt piekļuvi informācijai, kultūrai un zināšanām. Līdzās lasāmi atvadu vārdi ievērojamajam ungāru bibliotēkzinātnes speciālistam Ištvānam Papam, kurš ilgu laiku darbojās arī IFLA Journal redakcijā.

Žurnāla saturā dominē tēmas par par bibliotēku pieejamību un pakalpojumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, digitālās informācijas organizēšanu un digitālo prasmju attīstīšanu. Vienā no rakstiem stāstīts par multikulturālas bibliotēkas modeli, kā pamatu izmantojot pētījumu par informācijas lietotājiem – kādu Brazīlijas pamatiedzīvotāju kopienu. Citā rakstā analizēti informācijas avoti un barjeras, ar kādām sastopas seksuālo minoritāšu kopienas pārstāvji, meklējot informāciju par seksuālo orientāciju. Pieejams arī apskats par izglītojošiem brīvpieejas resursiem par analogo un digitālo materiālu saglabāšanu. Turpinot tradīciju, tiek piedāvāta arī gadījumu izpēte: lietotāju pieredze digitālās informācijas organizēšanā Portugāles muzejos un arhīvos, digitālo prasmju izkopšana saistībā ar projektu “TLIT4U — Transliteracy Skills with Serious Games” un Eiropas kultūras mantojums semantiskajā tīmeklī.

IFLA Journal ir starptautisks žurnāls, kurā tiek publicēti recenzēti raksti par bibliotēku un informācijas pakalpojumiem un sociālajiem, politiskiem un ekonomiskiem jautājumiem, kas ietekmē piekļuvi informācijai bibliotēkās. Žurnāls publicē pētījumus, gadījumu izpēti un esejas, kas atspoguļo plašo profesijas spektru starptautiskā mērogā.

Žurnāls iznāk četras reizes gadā.

Katrs IFLA Journal izdevums ir pieejams atvērtai piekļuvei pēc publicēšanas IFLA tīmekļa vietnē. Autori tiek mudināti arī padarīt savu manuskriptu pieņemto versiju pieejamu viņu personīgajās vai institucionālajās krātuvēs.

Lasīt izdevumu