Bibliotēkas nozīmi mācību procesā ir grūti pārvērtēt un ne velti katras izcilas augstskolas sastāvā ietilpst labi apgādāta bibliotēka. Tomēr jautājums par to, kā bibliotēkas telpa ietekmē studentu mācīšanos, nav daudz pētīts. Šajā rakstu krājumā tiek aplūkota bibliotēkas izmantošana akadēmiskajās mācību iestādēs, īpaši pētot fiziskās telpas atstāto iespaidu uz studentu mācību pieredzi. Savu skatījumu piedāvā dažādu nozaru pārstāvji: arhitekti, psihologi un akadēmisko bibliotēku speciālisti, daloties pieredzē un iesakot labākos risinājumus.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē