Bibliotēku dizains: kā radīt apmeklētājiem tīkamu vidi, telpu, pakalpojumus, programmas un aktivitātes.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē