Intas Sallinenes apkopojumā iznācis Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu krājums, kurā lasāmi vēstījumi par bibliotekāru dzīvi un darbu vairāk nekā 100 gadu ilgā laika posmā. Senākās atmiņas pierakstītas pagājušā gadsimta 30. gados un aizsāk stāstījumu ar 1912. gadu, bet jaunākie pieraksti tapuši 2019. gadā. Izdevumu noslēdz nodaļa “Bibliotekārs bibliotēkā”, kurā citēti Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatās publicēto interviju ar bibliotekāriem spilgtākie fragmenti. Stāstījumus papildina fotoattēli no autoru personīgajiem un Rīgas Centrālās bibliotēkas arhīviem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē