Izdevuma mērķauditorija ir akadēmisko bibliotēku bibliotekāri, kas specializējas uzziņu sniegšanā studentiem, akadēmiķiem un pētniekiem. Alfabētiskā secībā tiek aplūkoti populārākie temati, par kuriem interesējas akadēmisko bibliotēku apmeklētāji. Katra šķirkļa sākumā citēti biežāk uzdoto jautājumu piemēri un piedāvāti ieteicoša rakstura norādījumi (piemēram, atcerēties par saskarnozarēm vai autortiesībām). Tālāk minēti nozīmīgākie informācijas izguves avoti drukātajos un tiešsaistes resursos, ieskaitot galvenās organizācijas, akadēmiskās iestādes, digitālās bibliotēkas, statistiskos datus, tīmekļvietnes un žurnālus. Izdevums turpina un paplašina autores iepriekšējo grāmatu “Know It All, Find It Fast for Academic Libraries” (2011), kas arī ir pieejama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē