Pirms nedēļas, 12. jūlijā, ANO augsta līmeņa ilgtspējīgas attīstības forumā Latvija prezentēja savu brīvprātīgo ziņojumu par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā kopš 2018. gada, savukārt 13. jūlijā Kultūras ministrija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Pārresoru koordinācijas centru rīkoja tiešsaistes tematisko pasākumu “Bibliotēkas un muzeji kā droša telpa dialogam un informācijas pratībai”.
 
Ir tapis pasākuma kopsavilkums, kā arī skatāms video ieraksts.
 
Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
LBB valdes priekšsēdētāja
www.bibliotekari.lv