Bibliotēkām ir spēks radīt labāku pasauli; tās vieno kopienas, veicina lasītprasmi un mūžizglītību. Bet ir viena lieta, kas cilvēkus atgrūž: bailes no nokavētajiem naudas sodiem par grāmatām. Šajā runā bibliotekāre Dauna Vačeka secina, ka soda naudas faktiski nepanāk to rezultātu, ko mēs sagaidām. Un ja nu bibliotēka vienkārši … pārtrauc tos prasīt?