Intervija ar Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapu-metropolītu Zbigņevu Stankeviču projekta “Bibliotēka” stāstu sērijā.