Ilinoisas Universitātes (ASV) pasākumu cikla “Iepazīsim nacionālās bibliotēkas” tīmekļseminārs par Latvijas Nacionālo bibliotēku.