Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā biļetena “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 6. numuru (16.–31. marts).

Lasīt izdevumu