Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā izdevuma “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 21. numuru (1.–15. novembris).

Lasīt izdevumu