Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā izdevuma “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 11. numuru (1.–15. jūnijs).

Lasīt izdevumu