Lai veicinātu Latvijas bibliotēku darbinieku izpratni par Vispārīgās datu aizsardzības regulas
prasībām, kā arī sniegtu ieteikumus atsevišķu regulas prasību izpildei, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs ir izstrādājis informatīvi
konsultatīvu izdevumu par darbu ar personas datiem bibliotēkās. Materiāla
izstrādei tika izveidota darba grupa no plaša spektra bibliotēku nozares
speciālistiem.

Izdevums