Projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” ietvaros ir sagatavota medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem par tematiem, kurus bibliotekāri ir atzīmējuši kā attiecināmus uz ikdienas darbu, atbildot uz klientu jautājumiem vai palīdzot viņiem datora lietošanā. Rokasgrāmatā ir sniegts ieskats mediju psiholoģijā un dažādos kognitīvajos aizspriedumos, kas var ietekmēt informācijas uztveri. Aplūkots, ko nozīmē informācijas trauksmes jēdziens. Pievērsta uzmanība krāpniecības mēģinājumiem internetā un viltus izlozēm, apskatot arī dažus nesenākos piemērus, lai palīdzētu cilvēkiem no tiem veiksmīgāk izvairīties.

Rokasgrāmata