Izdevumā apkopotas intervijas ar bibliotekāriem un arhīvu darbiniekiem, kuri savu profesionālo darbību saistījuši ar mūziku. Operas, baleta un orķestra bibliotekāru darba aprakstā atrodama gan komplektēšana, gan uzziņu darbs, gan informācijas piegāde, jo “bibliotekārs ir atbildīgs par to, lai pareizā mūzika nokļūtu pareizajā vietā, laikā un rokās”. Daudz interesantu atklājumu iespējams atrast arī arhīvu plauktos. Tāpēc, kaut arī publikas acīm neredzams, šo speciālistu ieguldījums uzvedumu panākumos ir nenovērtējams. Lasot sarunu pierakstus ar intervētajiem nozares speciālistiem, iepazīstam bibliotēku un arhīvu darba patreizējās tendences un praksi mūzikas un skatuves mākslas jomā. Pirmajā sējumā apkopoti materiāli no Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, otrajā – no Eiropas un Āzijas. Izdevuma mērķauditorija ir nozares speciālisti un studenti, kā arī ikviens lasītājs, kurš interesējas par bibliotēkām un arhīviem, it īpaši to saistībā ar mūziku.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā