Šis ceļvedis paredzēts bibliotēkzinātnes speciālistiem, kuru pienākumos ietilpst apmācīt savus esošos un topošos kolēģus. Izdevuma autore – bibliotēku nozares eksperte un mācību dizaina speciāliste Melisa Otumna Vonga sagatavojusi rokasgrāmatu bibliotekāriem, kas vēlas apgūt jaunas prasmes vai uzlabot savas mācīšanas iemaņas. Izdevumā atrodami praktiski padomi efektīvu mācību kursu izstrādē, ieteikumi studentu iesaistīšanā mācību procesā un atgriezeniskās saites veidošanā un darbā ar jaunajām tehnoloģijām. Autore parāda, kā efektīvas mācīšanas principus pielāgot norisēm, piemēram, semināriem, profesionālās pilnveides kursiem, konferenču prezentācijām un personāla apmācībai.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē