2021. gada 24. februārī notika profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats” otrais pasākums, kas bija veltīts bibliotēku interešu aizstāvības tēmai.

Pasākuma dalībnieki:

  • Kristīne Deksne – LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore
  • Elita Vīksna – LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte
  • Kristīne Pabērza-Ramiresa – Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) biedru iesaistes speciāliste
  • Māra Jēkabsone LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja