2021. gada 31. martā notika profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats” pasākums, kas bija veltīts bibliotēku arhitektūras, ēku un telpu iekārtojuma tēmai.

Pasākuma dalībnieki:

Kristīne Deksne – LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore
Elita Vīksna – LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte
Reinis Liepiņš – arhitekts
Daiga Brigmane – Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja