2020. gada 20. aprīlī notika EPALE vebinārs “Mūžizglītības veiksmes formula”.

Ar vebināra “Mūžizglītības veiksmes formula” tēmām iepazīstina Latvijas Universitātes vadošā pētniece un docente, asociētā profesore Dr. Paed. Ieva Margeviča-Grinberga.

Vebināra galvenās tēmas:

  • Kā pieaugušajiem veiksmīgi mācīties?
  • Kādas prasmes ir nepieciešamas veiksmīgai dzīvei?
  • Kas ir attālinātā izglītība un kā mainās mācību process 21. gadsimtā?

Vebinārs “Mūžizglītības veiksmes formula” notika Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.