Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā biļetena “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 5. numuru (1.–15. marts).

Lasīt izdevumu