Elektroniskā un drukātā formā ir iznācis materiāls “Atmiņas institūcijas un medijpratība”, kas interesentus iepazīstina ar Latvijā līdz šim mazāk aktualizētu tematu – atmiņas institūciju lomu sabiedrībā, tostarp, arī medijpratības stiprināšanā. Izdevumā atainoti 2022.  gada 5. aprīlī LU Sociālo zinātņu fakultātē notikušās diskusijas “Medijpratība un atmiņas institūcijas” materiāli.

Lasīt izdevumu

Vairāk par izdevumu