Bibliotēkas krājums ir būtisks bibliotēkas kvalitātes rādītājs un tā veidošanā ik gadu tiek ieguldīti nozīmīgi budžeta līdzekļi. Tas attiecas gan uz iespiesto, gan uz elektronisko resursu iegādi. Šajā izdevumā tiek pētīti dažādi veidi, kā sadarbība starp bibliotēkas struktūrvienībām un citām bibliotēkām var uzlabot bibliotēku darba efektivitāti un vienlaikus samazināt izmaksas. Bibliotēku speciālisti dalās pieredzē, detalizēti aprakstot piemērus no savas prakses, raksturojot ieguvumus un analizējot novērotās nepilnības.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē