Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā biļetena “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 4. numuru (16.–29. februāris).

Lasīt izdevumu