IFLA 2019. gada Pasaules bibliotēku un informācijas kongresa (World Library and Information Congress, WLIC) likumdevēju paneļdiskusija “What Lawmakers Think about Libraries”. (Sesija sākas 00:18:27)