Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka aicina darbā vecāko bibliogrāfu Komplektēšanas un apstrādes nodaļā.

PRASĪBAS

Izglītība:
• augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā tiks vērtēta kā priekšrocība) vai 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē.

Vēlamā pieredze un prasmes:
• BIS ALISE lietošanas prasmes un iemaņas;
• pieredze bibliotekārajā darbā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• svešvalodu zināšanas;
• jaunāko informācijas tehnoloģiju pārzināšana lietotāja līmenī;
• labas komunicēšanas spējas, prasme strādāt komandā.

Amata pienākumi:
• veidot bibliogrāfiskos aprakstus un klasifikācijas indeksus Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (CB) struktūrvienību krājumu jaunieguvumiem;
• veidot bibliogrāfiskos aprakstus un klasifikācijas indeksus reģiona bibliotēku jaunieguvumiem un rekataloģizējamajam krājumam (pēc pieprasījuma);
• iesaistīties metodiski-konsultatīvajā darbā;
• rediģēt citu CB struktūrvienību, reģiona bibliotēku veidotos ierakstus;
• veidot un izdrukāt svītrkodus CB un reģiona bibliotēku krājuma vienībām u.c. pienākumi.

Mēs piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
• stabilu atalgojumu (558 EUR pirms nodokļu nomaksas);
• atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Iesniedzamie dokumenti:
• Motivācijas vēstule;
• CV.

Ja redzat sevi šajā amatā, dokumentus lūgums iesniegt līdz 2020. gada 24. februārim Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktorei – Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē; sūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (pasta zīmogs 24. februāris) Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, LV 4601, vai uz e-pastu: ruta.suseja@rezeknesbiblioteka.lv.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni 29446654.