Jūrmalas Centrālā bibliotēka aicina pieteikties amatam: sistēmbibliotekārs–metodiķis.

Prasības:

 • augstākā izglītība bibliotēku jomā;
 • teicama bibliotēku darba un nozares procesu pārzināšana;
 • prasme strādāt komandā, organizatora spējas, komunikabilitāte, precizitāte un atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
 • prasme organizēt profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumus, sagatavot nozares informācijas materiālus;
 • teicamas iemaņas darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, pārraudzīt, koordinēt un nodrošināt konsultatīvā atbalsta sniegšanu bibliotekārā darba jautājumos visām Jūrmalas valstspilsētas bibliotēkām, t. sk. izglītības iestāžu bibliotēkām;
 • organizēt profesionālās pilnveides pasākumus un profesionālās informācijas apriti, sekmēt pieredzes apmaiņu Jūrmalas valstspilsētas bibliotēku darbiniekiem;
 • sagatavot Jūrmalas Centrālās bibliotēkas darba pārskatus, analizēt to rezultātus, veikt ar Jūrmalas valstspilsētas bibliotēku darbu saistītus pētījumus;
 • veikt bibliotēku informācijas sistēmas ALISE testēšanu un traucējummeklēšanu, kontrolēt prasību ievērošanu darbā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE;
 • piedalīties Jūrmalas Centrālās bibliotēkas tiešsaistes un digitālo resursu veidošanā;
 • izstrādāt un vadīt informatīvas un izglītojošas nodarbības dažādām mērķauditorijām par darbu ar Jūrmalas Centrālās bibliotēkas datubāzēm un citiem tiešsaistes un digitālajiem resursiem, plānot un koordinēt šo nodarbību norisi.

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu 1399 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātiem 3 mēnešiem);
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.

Motivācijas vēstuli, dzīves un profesionālās pieredzes aprakstu (CV) līdz 2023. gada 14. decembrim sūtīt uz e-pastu mara.jekabsone@jurmala.lv ar norādi: Amata vakancei “sistēmbibliotekārs–metodiķis”.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr.nr. 67093816, e-pasts personasdati@jurmala.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
Jūrmalas Centrālā bibliotēka
www.facebook.com/jurmalacb