Ulbrokas bibliotēka aicina darbā sistēmbibliotekāru bibliotēku informācijas sistēmas ALISE un novadpētniecības darbam (profesijas kods 2622 05).

Galvenie amata pienākumi:

 1. organizēt datubāžu un elektronisko katalogu izveidi:
 • administrē un konfigurē BIS ALISE bibliotēkas darba procesus un nodrošina lietotājiem informācijas pieejamību;
 • atbild par bibliogrāfisko ierakstu un citu datu kvalitāti;
 • veic dokumentu sagatavošanu un ievadīšanu BIS ALISE;
 • piedalās krājuma izvērtēšanā, veic pasākumus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
 • sistemātiski veido grāmatu, periodisko izdevumu un citu iespieddarbu vai audiovizuālo materiālu krājumu.
 1. plānot un organizēt novadpētniecības darbu:
 • piedalās novadpētniecības resursu organizēšanā un tematisko mapju veidošanā;
 • veic novadpētniecības materiālu sagatavošanu un digitalizāciju;
 • veic bibliogrāfisko aprakstu anotēšanu un hipersaišu pievienošanu;
 • veic novadpētniecības datu apmaiņu ar citām atmiņas institūcijām;
 • organizē novadpētniecības krājuma popularizējošus pasākumus;
 • veido digitālās kolekcijas.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā akadēmiskā vai koledžas izglītība bibliotēku jomā;
 • informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
 • teicamas digitālās prasmes;
 • precizitāte;
 • pacietība un noturības spēja rutīnas darbam pie datora;
 • interese par novadpētniecību;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • pieredze darbā ar klientu apkalpošanu;
 • pieredze darbā ar BIS Alise.

Piedāvājam:

Darba veikšanas vieta: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • atalgojumu no 887 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu, norādot “Ulbrokas bibliotēkas sistēmbibliotekāra BIS ALISE un novadpētniecības speciālists”, var iesniegt līdz 2022.gada 31.augustam plkst. 17.00:

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv;
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu – Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • personīgi (slēgtā aploksnē)Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads (darba laikā).

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts – Europass CV;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Uzziņas pa tālruni: 26590932.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādīto dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.