2011. gada 30. septembrī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks Rabindranata Tagores 150. dzimšanas dienai veltīts pasākums.

Programma

Goda viesu apsveikumi

Referāti
1. Tagore mūsdienu Indijā un pasaulē (Viktors Ivbulis)
2. Kārļa Egles devums Tagores darbu tulkošanā un popularizēšanā (Venta Kocere)
3. Tagore un jaunā angļu literatūra (Sigma Ankrava)
4. Tagore un izmaiņas bengāļu literārajā klimatā 1920.-1930.gados (Rasma Miltiņa)
5. Rabindranats Tagore – pedagoga personība (Gunta Ošeniece)
6. Sievietes tēls Tagores prozā (Alīse Donnere)
7. Tagores romāns “Pēdējais dzejolis” (Karīna Jermaka)

Īsas klausītāju piezīmes un diskusijas rezultātu apkopošana

Iepazīšanās ar nupat iznākušām
– Viktora Ivbuļa grāmatu “Mājās un pasaulē” un
– Sigmas Ankravas grāmatu “Dzeja un politika Indijā. Pirmsneatkarības periods”

Pārtraukums, kura laikā skanēs Tagores dziesmas un klātesošie varēs aplūkot izstādi “Rabindranats Tagore Latvijā un pasaulē” (autore Inguna Mīlgrāve)