Jūrmalas Centrālā bibliotēka aicina pieteikties amatam: eksperts novadpētniecības darbā.

Prasības:

 • augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;
 • zināšanas bibliotēku jomā un kultūrvēsturē;
 • prasme strādāt komandā, organizatora spējas, komunikabilitāte, precizitāte un atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
 • prasme veidot drukātos un digitālos informācijas un publicitātes materiālus;
 • teicamas iemaņas darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un koordinēt novadpētniecības darbu Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās;
 • veidot bibliotēkas novadpētniecības datubāzi bibliotēku informācijas sistēmā ALISE;
 • veidot un pārvaldīt bibliotēkas novadpētniecības krājumu;
 • sagatavot ar novadpētniecību saistītas bibliogrāfiskās un tematiskās uzziņas;
 • veikt ar novadpētniecības darbu saistītus pētījumus, iniciēt un līdzdarboties ar novadpētniecību saistītu projektu īstenošanā, izstrādāt ar novadpētniecību saistītas programmas, satura produktus un pakalpojumus;
 • organizēt ar novadpētniecību saistītus pasākumus un aktivitātes bibliotēkas telpās un ārpus tām;
 • sagatavot novadpētniecības publicitātes un informācijas materiālus, veidot novadpētniecības izstādes, t. sk. virtuālajā vidē.

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu 1399 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātiem 3 mēnešiem);
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.

Motivācijas vēstuli, dzīves un profesionālās pieredzes aprakstu (CV) līdz 2023. gada 14. decembrim sūtīt uz e-pastu mara.jekabsone@jurmala.lv ar norādi: Amata vakancei “eksperts novadpētniecības darbā”.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr.nr. 67093816, e-pasts personasdati@jurmala.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
Jūrmalas Centrālā bibliotēka
www.facebook.com/jurmalacb