Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – LNB) izsludina konkursu uz vakanto Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra MEDIJPRATĪBAS PROJEKTU KOORDINATORA (profesijas kods – 2422 02) amatu
1 amata vieta uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot, vadīt un attīstīt medijpratību veicinošus pasākumus bibliotekāru auditorijai, sadarboties ar citām iesaistītajām institūcijām.
 • Veidot informatīvu un izglītojošu saturu par aktuālām pasaules un Latvijas medijpratības tendencēm un bibliotēku lomu to kontekstā, t. sk. publikācijas Latvijas Bibliotēku portālam.
 • Organizēt un veikt bibliotēku nozares pētījumus medijpratības jomā, t. sk. apzināt aktuālās bibliotekāru prasmes un kompetences medijpratībā.
 • Piedalīties projektu konkursos, piesaistot ārējo finansējumu medijpratību veicinošu pasākumu īstenošanai, un vadīt projektu īstenošanu.

Prasības pretendentam/-tei:

 • Augstākā izglītība (vēlams humanitārās un/ vai sociālās zinātnēs).
 • Zināšanas un pieredze darbā ar medijpratības jautājumiem (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar medijpratības īstenošanas projektiem). Vēlama pieredze valsts pārvaldē.
 •  Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
 • Izpratne par valsts institūciju darbības principiem.
 • Zināšanas par medijpratības procesiem, tendencēm un problemātiku.
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
 • Spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, kā arī paaugstināta stresa apstākļos.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un radošākajām kultūras iestādēm Latvijā, kas piedāvā vidi izglītībai, attīstībai un atpūtai.
 • Stabilu atalgojumu (950–1020 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).
 • Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai), iekļaujot informāciju par darbību ar medijpratību saistītos projektos un aktivitātēs.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021. gada 12. decembrim, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “Medijpratības projektu koordinators”.

Papildu informācijai: e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv ar norādi “Medijpratības projektu koordinators”.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktu, LNB informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.