Saldus pilsētas bibliotēka (reģ.Nr.90009114646) aicina darbā Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāju uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:
• plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbu;
• nodrošināt nodaļas darba rezultātus, saskaņā ar bibliotēkas plānošanas dokumentiem;
• plānot, organizēt un īstenot literatūras popularizēšanas pasākumus un norises dažādām interešu grupām;
• iesaistīties projektos, kas saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem;
• sagatavot pārskatus par nodaļas darbu.

Prasības:
• augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā vai vidējā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība citā jomā;
• informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
• prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, ievērot termiņus;
• labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• teicamas datorprasmes;
• pieredze darbā ar klientu apkalpošanu;
• iepriekšēja darba pieredze bibliotēkā, darbā ar BIS Alise un angļu valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:
• mēnešalga sākot no 690.00 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
• profesionālās kompetences pilnveides pasākumus;
• sociālās garantijas.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2020.gada 29.maijam.

Pieteikums satur šādus dokumentus:
• motivācijas vēstule (līdz vienai A4 lapai);
• dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (CV);
• nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
• pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt:
• personīgi ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums uz Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja amatu” Saldus pilsētas bibliotēkas abonementā (darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.10.00-18.00);
• sūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums uz Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja amatu”. Saldus pilsētas bibliotēkai, adrese: Saldū, Tūristu ielā 3, LV-3801;
• nosūtot elektroniski: biblioteka@saldus.lv.

Visatbilstošākie kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.