Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina darbā uz nenoteiktu laiku Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:
1. Plānot, organizēt un pārraudzīt nodaļas darbu.
2. Koordinēt nodaļas darbinieku darbu, nodrošinot nepārtrauktu lietotāju bibliotekārās apkalpošanas procesu.
3. Nodrošināt lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu:

  • Veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu bibliotēkā un ar bibliotēkas transportu;
  • Nodrošināt lasītāju apkalpošanu ārējās apkalpošanas punktos;
  • Sniegt informāciju un uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu, elektroniskās datu bāzes u.c. elektroniskos resursus;
  • Strādāt ar lasītāju apkalpošanas elektronisko programmu;
  • Sniegt priekšā lasīšanas pakalpojumus.

4. Organizēt darbu ar Lasītāju apkalpošanas nodaļas krājumu:

  • Veikt krājuma uzskaiti, uzturēt krājumu kārtībā;
  • Veikt iespieddarbu un audiovizuālo dokumentu atlasi un izslēgšanu no krājuma;
  • Nodrošināt krājuma vizuālo noformējumu;
  • Piedalīties bibliotēkas krājuma inventarizācijā.

5. Organizēt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus u.c. aktivitātes lasītājiem;
6. Organizēt audiožurnālu sagatavošanu un ielasīšanu.
7. Sagatavot nodaļas darba atskaites.
8. Celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos.
9. Piedalīties bibliotēkas pasākumu organizēšanā.

Prasības:
• augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
• pieredze bibliotekārajā darbā vismaz 3 gadi;
• ļoti labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
• labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:
• Pilnas slodzes darbu;
• Atalgojumu bruto – no 970 EUR

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-nodaļas vadītājs” vai iesniegt personīgi Strazdumuižas ielā 80, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 3.stāvā 325. kabinetā līdz 2020.gada 31.martam.

Papildu informācija pa tālr. 67531748.