Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā aicina darbā uz nenoteiktu laiku Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāju.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot, organizēt un pārraudzīt nodaļas darbu
 • Koordinēt nodaļas darbinieku darbu, nodrošinot nepārtrauktu lietotāju bibliotekārās apkalpošanas procesu
 • Nodrošināt lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu
  • Veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu bibliotēkā un ar bibliotēkas transportu
  • Nodrošināt lasītāju apkalpošanu ārējās apkalpošanas punktos
  • Sniegt informāciju un uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu, elektroniskās datu bāzes u.c. elektroniskos resursus
  • Strādāt ar lasītāju apkalpošanas elektronisko programmu
  • Sniegt priekšā lasīšanas pakalpojumus
 • Organizēt darbu ar Lasītāju apkalpošanas nodaļas krājumu
  • Veikt krājuma uzskaiti, uzturēt krājumu kārtībā
  • Veikt iespieddarbu un audiovizuālo dokumentu atlasi un izslēgšanu no krājuma
  • Nodrošināt krājuma vizuālo noformējumu
  • Piedalīties bibliotēkas krājuma inventarizācijā
 • Organizēt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus u.c. aktivitātes lasītājiem
 • Organizēt audiožurnālu sagatavošanu un ielasīšanu
 • Sagatavot nodaļas darba atskaites
 • Celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos
 • Piedalīties bibliotēkas pasākumu organizēšanā

Prasības:

 • Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā
 • Pieredze bibliotekārajā darbā vismaz 3 gadi
 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas
 • Labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku
 • Labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu
 • Atalgojumu bruto no 970 EUR

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-nodaļas vadītājs” līdz 2020. gada 3. augustam.

Papildu informācija pa tālr. 67531748.