Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk tekstā – LNB) aicina savam kolektīvam pievienoties Attīstības departamenta Kompetenču attīstības centra IZGLĪTĪBAS METODIĶI (profesijas kods 2351 01). Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:
Veikt pienākumus, kas saistīti ar LNB kā izglītības iestādes darbības nodrošināšanu:

 • nodrošināt izglītības iestādes darba un īstenoto programmu norises atbilstību normatīvajiem dokumentiem un kvalitātes prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes darbībai nepieciešamos lietvedības u. c. dokumentus, t. sk. dokumentus licencēšanai, akreditācijai, izglītības programmu tarifikācijas, apliecības, ziņojumus;
 • apkopot formālās izglītības statistikas datus, veikt izglītības kvalitātes rādītāju monitoringu, aktualizēt datus;
 • veikt mācību stundu novērtēšanu un sniegt metodisko un konsultatīvo atbalstu pedagogiem, organizēt pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus;
 • sniegt metodisko un konsultatīvo atbalstu bibliotēkām izglītojošās darbības jomā.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība (vēlams maģistra grāds);
 • pieredze izglītības iestādes un izglītības programmu īstenošanā, licencēšanā un/ vai akreditācijā;
 • pieredze darbā ar izglītības iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentāciju, nomenklatūru, lietvedību;
 • zināšanas par Latvijas izglītības sistēmas normatīvo regulējumu, procesiem un aktualitātēm pieaugušo un profesionāls izglītības jautājumos;
 •  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu, analizēt to un izdarīt secinājumus;
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt komandā un individuāli, prasme patstāvīgi plānot savu darbu;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte, spēja strādāt augstas intensitātes apstākļos un veikt rutīnas darbus.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un prestižākajām kultūras iestādēm Latvijā;
 • dalību Latvijas un starptautiskos projektos;
 • stabilu atalgojumu (960–1160 EUR pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • iglītības dokumentu kopijas.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2023. gada 5. februārim, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz
e-pasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “Izglītības metodiķis”.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos
pretendentus.

Papildu informācija saņemama, sazinoties ar Kompetenču attīstības centra vadītāju Agnesi Pašāni, e-pasts: agnese.pasane@lnb.lv ar norādi “Izglītības metodiķis”, tālruņa numurs: 26121703.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
www.lnb.lv