Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola, Reģ. Nr. 40900005255, Blaumaņa iela 16, Madonā, LV-4801, aicina darbā Izglītības iestādes bibliotekāru – kopētāju (profesijas kods – 2622 07), 0,65 slodzes uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

  • Augstākā izglītība;
  • Pieredze darbā ar informācijas sistēmām un datubāzēm, labas informācijas meklēšanas prasmes;
  • Mūsdienu informācijas resursu pārvaldīšana;
  • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām, labas datora lietošanas prasmes;
  • Spēja elastīgi un radoši strādāt individuāli un komandā;
  • Precizitāte, augsta atbildības sajūta, izpratne par ētikas normām, iniciatīva un stresa noturība, labas komunikācijas spējas;
  • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Galvenie pienākumi:

  • Kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšana;
  • Lietotāju apkalpošana automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE;
  • Darbs ar krājumu: krājuma fiziska sakārtošana un saglabāšana, izmantojamības nodrošināšana;

Piedāvājam:

  • Stabilu atalgojumu (494,00 EUR pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas.
  • Profesionālās pilnveides iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Motivēta pieteikuma vēstule. (Uz vienas A4 formāta lapas).
  • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai).
  • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikties līdz 2020.gada 24.februārim plkst.18.00 dokumentus iesniedzot lietvedībā – adrese: Blaumaņa iela 16, Madonā, LV-4801 vai uz e-pasta adresi: music@madona.lv ar norādi “vakance- Izglītības iestādes bibliotekārs – kopētājs”.

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – klātienes interviju.

Informācija pa tālruni 26194675

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada pašvaldība informē, ka:

– Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pieteikšanās norisi;

– Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

– Papildu minētas regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@madona.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 64860090.