Jūrmalas Centrālā bibliotēka aicina darbā direktora vietnieku saimnieciskajā darbā.

Prasības:

 • augstākā izglītība ekonomikā vai tehniskajās zinātnēs;
 • darba pieredze saimniecības un infrastruktūras pārvaldības darbā;
 • prasme strādāt komandā, precizitāte un atbildības sajūta, vēlme celt savu profesionālo kvalifikāciju, laba saskarsmes kultūra;
 • iemaņas saimniecības un tehniskās infrastruktūras un iekārtu ekspluatācijā, remontdarbu prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un vadīt saimniecisko darbu bibliotēkā, t. sk. plānot bibliotēkas saimnieciskā darba gada budžetu, sekot līdzi tā izpildei, sagatavot pārskatus par bibliotēkas saimniecisko darbu;
 • organizēt bibliotēkas teritoriju, ēku, telpu, infrastruktūras un inventāra racionālu un pareizu ekspluatāciju un bojājumu novēršanu;
 • organizēt bibliotēkas remontstrādnieka, sētnieku un apkopēju darbu un sadarbībā ar bibliotēkas struktūrvienību vadītājiem kontrolēt tā izpildi;
 • nodrošināt bibliotēku ar darbam nepieciešamo inventāru, materiāliem un saimnieciskajiem pakalpojumiem, atbildēt par bibliotēkas inventāra uzskaiti;
 • veikt preču un pakalpojumu piedāvājumu izpēti, iepirkumu un pasūtījumu cenu aptaujas, veikt iepirkumus Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS);
 • kontrolēt darba aizsardzības noteikumu un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu bibliotēkā.

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu 1244 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātiem 3 mēnešiem);
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.

 

Motivācijas vēstuli, dzīves un profesionālās pieredzes aprakstu (CV) līdz 2023. gada 20. februārim sūtīt uz e-pastu mara.jekabsone@jurmala.lv ar norādi: Amata vakancei “direktora vietnieks saimnieciskajā darbā”.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr.nr. 67093816, e-pasts personasdati@jurmala.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
Jūrmalas Centrālā bibliotēka
www.jurmala.lv