Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk tekstā – LNB) aicina savam kolektīvam pievienoties Attīstības departamenta Digitālā mantojuma centra vadītāju
(profesijas kods 1431 11)
Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt Digitālā mantojuma centra darbu;
 • plānot, organizēt un vadīt Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas satura, pakalpojumu un infrastruktūras attīstību, t.sk:
  • veidot jaunas un attīstīt esošās digitālās bibliotēkas kolekcijas, veidot kolekciju un pakalpojumu mārketingu;
  • veidot un attīstīt digitālo humanitāro zinātņu infrastruktūru digitālajā bibliotēkā un atbalstīt digitālo resursu un datu repozitāriju veidošanu;
  • veicināt citu kultūras nozares un pētniecības institūciju iesaisti Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas satura un pakalpojumu attīstīšanā;
  • veidot digitālā kultūras mantojuma kompetences tīklu, apzinot un iesaistot nozares ekspertus kompetences veidošanā un pārnesē;
  • sadarbībā ar kompetences tīkla ekspertiem izstrādāt metodiskos materiālus, standartus un terminoloģiju kultūras mantojuma digitalizācijas jomā un sniegt konsultatīvo atbalstu kultūras nozares un pētniecības institūcijām;
  • izstrādāt, organizēt un vadīt ar kultūras mantojuma digitalizācijas jomu saistītus profesionālās pilnveides pasākumus;
  • organizēt ar kultūras mantojuma digitalizācijas jomu saistītus pētījumus;
  • digitālās bibliotēkas mērķtiecīgai attīstībai piesaistīt projektu finansējumu un realizēt projektus.
 • vadīt LNB digitalizācijas procesus, t.sk. nodrošināt to atbilstību noteiktajām satura prioritātēm un plānotajiem apjomiem;
 • sadarboties ar Kultūras, Izglītības un zinātnes, kā arī VARAM ierēdņiem un speciālistiem;
 • piedalīties LNB un ārējo plānošanas un normatīvo dokumentu izstrādē, iniciēt nepieciešamos procesus;
 • sadarboties ar starptautiskām organizācijām un digitālās kompetences tīkliem, Eiropas digitālā kultūras mantojuma platformu Europeana, u. c.;
 • nodrošināt Europeana nacionālā agregatora funkcijas realizāciju.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība informācijas pārvaldībā vai informācijas tehnoloģiju jomā (maģistra grāds);
 • vismaz 3 gadu vadītāja darba pieredze;
 • izpratne par kultūras mantojuma nozari;
 • pieredze darbā ar informācijas sistēmu izstrādi;
 • vēlama darba pieredze bibliotēku vai citu atmiņas institūciju jomā vai izpratne par procesiem un aktualitātēm bibliotēku nozarē Latvijā un ārvalstīs;
 • Latvijas un ārvalstu normatīvo un politikas plānošanas dokumentu digitālo bibliotēku jomā pārzināšana;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un prestižākajām kultūras iestādēm Latvijā;
 • dalību Latvijas un starptautiskos projektos;
 • stabilu atalgojumu (1253–1647 EUR pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule
 • CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)
 • izglītības dokumentu kopijas

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020. gada 20. septembrim, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “DMC vadītājs”.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f apakšpunktu, Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

Informācijai: Attīstības departamenta projektu attīstības vadītāja Karīna Bandere, e-pasts: karina.bandere@lnb.lv, tālruņa numurs: 67716006; Attīstības departamenta direktore Silva Vucena, e-pasts: silva.vucena@lnb.lv, tālruņa numurs: 67716002.